Activiteitenverslag

2015
De afgelopen jaren zijn er relatief veel aanvragen bij de Stichting Hulpkas Zeist binnengekomen. De economische crisis speelt hierin een belangrijke rol. De Stichting Hulpkas Zeist heeft aan diverse aanvragers een lening verstrekt en in incidentele gevallen een gift voor noodhulp verstrekt.

Het bestuur vergadert gemiddeld 4 x per jaar samen met de beheerscommissie om de aanvragen  voor ondersteuning door te nemen en te bespreken. Helaas kan Stichting Hulpkas Zeist niet in alle aanvragers helpen omdat in een aantal gevallen de schulden zo hoog zijn opgelopen dat de Stichting Hulpkas Zeist niet meer kan inspringen. Ook voor de jaren na 2016 wordt verwacht dat er nog veel een beroep op de Stichting Hulpkas Zeist zal worden gedaan.

2013-2014
2013 is een jaar waarin Nederland nog in recessie is. Ook in Zeist is de recessie merkbaar. Dit heeft er toe geleid dat er een relatief fors aantal steunaanvragen bij de Hulpkas is binnengekomen.

Er zijn 27 steunaanvragen door beheerscommissie en bestuur behandeld. De beheerscommissie heeft aanvragers bezocht, de financiele positie in kaart gebracht en practische hulp geboden. Ongeveer de helft van de aanvragen voor een lening is toegekend. In veel gevallen betrof het urgente schulden aan energiebedrijven, huurachterstanden, achterstand met betrekking tot betaling van premies voor zorgverzekeringen. In een beperkt aantal situaties is directe noodhulp verstrekt.

Bij een aantal aanvragers is geregeld dat deze in aanmerking kwamen voor pakketten bij de voedselbank.

Afwijzing heeft plaastgevonden om diverse redenen. In een aantal gevallen waren er teveel schulden waardoor de Hulpkas niet meer kon inspringen.

Bestuur en beheerscommissie hebben 4 maal met elkaar vergaderd. Daarnaast  is veelvuldig email verkeer geweest.