Beleidsplan

De Stichting Hulpkas is een dienstverlenende organisatie voor mensen die in financiële nood verkeren.

De hulp richt zich op inwoners van de gemeente Zeist die geen lid zijn van een kerk. Is men wel lid van een kerk dan ligt ondersteuning door de betreffende kerk voor de hand.

Nadat een aanvraag voor financiële ondersteuning is ingediend brengt de beheerscommissie een bezoek aan de aanvrager. De beheerscommissie brengt de financiële positie van de aanvrager in kaart en onderzoekt of de aanvrager voor een lening in aanmerking komt. De beheerscommissie helpt de aanvrager met raad en daad.

Als er geen mogelijkheid is om de lening terug te betalen of als er te veel schulden zijn wordt deze niet verstrekt. Vaak wordt doorverwezen naar de Regionale Sociale Dienst. Indien mogelijk wordt een beroep gedaan op de voedselbank.

Als de beheerscommissie constateert dat de aanvrager voor een lening in aanmerking kan komen wordt de aanvraag voorgelegd aan het bestuur. Na goedkeuring door het bestuur wordt  een kleine renteloze lening verstrekt. De looptijd van de leningen mag ten hoogste 3 jaar bedragen. Het beleid is er op gericht om tot structurele oplossingen voor de aanvrager te komen.